İzleyici Temsilcisi Formu

İzleyici Temsilci Arzu Haksun Güvenilir E-posta adresi: izleyicitemsilcisi@startv.com.tr Telefon: +90 (212) 335 00 00

Lütfen Seçiniz
Lütfen Seçiniz

İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel bilgilerinizin, aynı amaçlara yönelik olarak; Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş., Doğuş Holding A.Ş. ve tüm iştirakleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. (Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. hakkında bilgi için “http://www.dogusmusterisistemleri.com/”, Doğuş Holding A.Ş. ve iştirakleri için “www.dogusgrubu.com.tr”) Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

FORMU GÖNDER