I-Şirket bilgileri :
Şirket Ünvanı: STARTV MEDYA HİZMETLERİ A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti: Televizyon(STAR TV)
Yayın Ortamı: Uydu ortamı, Kablo ortamı, Karasal, İnternet
Lisans Tipi: U-TV, K-TV, T1, İnternet-İBYH
Yayın Türü: Genel
Yazışma Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 330 00 50
İnternet Adresi: www.startv.com.tr
E-posta Adresi: star@dogusyayingrubu.com
KEP Adresi: startvmedyahizmetleri@hs03.kep.tr
UETS adresi: 25999-13536-34090

II-Sorumlu Müdür (ler) :
Adı-Soyadı:
Şebnem AKSOY AÇIKALIN (Televizyon Yayınları ve Programlarından Sorumlu Müdür),
Levent USLU (Televizyon Teknik Yayınlarından Sorumlu Müdür),
Eda GÖKLÜ (İsteğe Bağlı Yayın Hizmetlerinden Sorumlu Müdür)

İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 330 00 50
E-posta Adresi: sorumlumudur@startv.com.tr

III-İzleyici Temsilcisi
Adı-Soyadı: Arzu Haksun Güvenilir
İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 330 00 50
E-posta Adresi: izleyicitemsilcisi@startv.com.tr