Fırıldak Ailesi Dizisinin Oyuncuları ve Konusu

  • Hikaye

    Fırıldak ailesi, orta halli refah düzeyine sahip, sıradan bir orta sınıf ailedir. Aile bireyleri, her ne kadar kötü insanlar olmasalar da, küçük çıkarlar elde etmek  ya da ellerindekini korumak uğruna, genel ahlaka aykırı olarak nitelendirilebilecek davranışlarda bulunabilmektedirler. Her insanın düşebileceği zaaflara düşebilmekte, bu yüzden kendilerini ya da çevrelerini sıkıntıya sokabilmektedirler.

Oyuncular